Korjausrakentamisen sanasto ja käsitteet ovat monesti ammattilaisille helppoja, mutta asukas ei välttämättä niitä tunne ja käsitteiden tunteminen helpottaisi päätöksentekoa tulevia korjaustarpeita pohdittaessa. Taloyhtiöiden hallituksessakin on tavallisia asukkaita, joiden tietämys rakennusalasta on heikko. Ja siellä pitääkin olla aivan tavallisia ihmisiä, koska he edustavat kaikkia asukkaita ja heidän käsitystään siitä, mihin suuntaan taloyhtiön asioita halutaan viedä.

Keskeisiä käsitteitä

Kunnossapidolla tarkoitetaan kiinteistön tavallista, jokapäiväistä toimintaa, jolla ylläpidetään kohteen kuntoa ilman, että laatutaso muuttuu. Kuluneet ja rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin samanlaisiin.

Korjaustoimenpiteellä tarkoitetaan yksittäiseen rakenteeseen, rakennusosaan tai järjestelmään kohdistuvaa toimenpidettä, jonka seurauksena kohde muuttuu tai vaihtuu kokonaan. Peruskorjauksessa rakennus tai sen tila korjataan yhtä hyvään kuntoon, kuin se oli uutena.

Perusparannuksen tarkoitus on saavuttaa korkeampi laatutaso ja arvo, kuin rakennuksella on ollut uutena. Kunnostus on perusparannukseen verrattavissa oleva toimenpide, mutta laajuudeltaan vähäisempi. Tästä käytetään joissakin yhteyksissä myös nimitystä ylläpitokorjaus.

Millainen on vastuullinen rakentaja?

Sanasto on vain pieni osatekijä, jonka avulla kuluttajaa, joko opastetaan tai yritetään johdattaa harhaan. Korjausrakentamisen sektorin kasvaessa, alalle hakeutuu tietenkin myös yrityksiä ja henkilöitä, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole korjata asukkaiden taloja parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmiötä esiintyy kaikkialla, kun puhutaan suurista rahasummista ja kaikkea tekemistä ei voida valvoa, vaan osan toiminnasta täytyy perustua keskinäiseen luottamukseen.

Vastuullinen rakentaja kuten Unibet Online Casino ei pahastu, kun asukas kysyy epäselviä asioita. Työhön kuuluu toimenpiteen selittäminen tilaajalle ymmärrettävällä tavalla. Silloin, kun korjausrakentamista ei tehdä sovitulla tavalla, saattaa tekijä tuntea olonsa vaivaantuneeksi liian yksityiskohtaisista kysymyksistä. Tällöin helpoin poispääsy tilateesta saattaa olla huono käytös ja kiireeseen vetoaminen. Tällaisten asioiden ilmenemisen pitäisi ainakin hiukan lisätä asukkaan mielenkiintoa toimenpiteeseen ja oman tietämyksen ollessa puutteellista, on oikein kysyä joltakin toiselta ammattilaiselta, onko remontti menossa oikein, vai haluaako urakoitsija mahdollisesti salailla tekemisiään.

Rakentaminen ja erityisesti vanhan rakenteen korjaaminen on taiteenlaji, jossa on kymmeniä vääriä tapoja, mutta saattaa olla useita oikeitakin tapoja suorittaa, joten eri tekijöillä voi olla paljonkin toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja erilaisiin ongelmiin. Vertailu eri ratkaisujen välillä kannattaa – korjauksen hinta, laatu ja kesto saattavat vaihdella merkittävästi erilaisilla toteutustavoilla.

Miten valitaan toimenpiteen laajuus?

Toimenpiteen laajuus kannattaa myös valita vähän sen perusteella, millaista lopputulosta hakee. Säästävä korjaus on turha kohteessa, jossa halutaan muuttaa laatutasoa, eli korjaustyössä voidaan purkaa laajemmin, saavuttaa varmasti virheetön rakenne ja päälle tuleva aiemmasta poikkeava pinnoite olisi asennettu kuitenkin laajemmalle alueelle. Silloin, kun rakennetta ei haluta purkaa ollenkaan tai mahdollisimman vähän ja näkymättömästä paikasta, kannattaa purkutyötä tehdä ensin vähän kaikkein vaurioituneimmasta kohdasta ja tarkkailla, milloin purkytyön voi lopettaa ja mahdollisesti turvautua sen lisäksi esimerkiksi koneelliseen kuivaukseen, jolloin vanha pintarakenne voidaan suurelta osin säilyttää ja vaurioituneelle alueelle tehdään vain mahdollisimman huomaamaton paikkaus.

Rakenteella on tavallisesti kaksi puolta. ammattilainen tietää, kummalta puolelta kannattaa korjata ja mitä sieltä rakenteen sisältä todennäköisesti tulee vastaan. Näin suurimmassa osassa rakennuksia, jotka on tehty tavanomaista hyvää rakennustapaa noudattaen. Joissakin kohteissa tulee sitten vastaan hyvin erikoisia rakenteita ja purkaminen tuo esiin yllätyksiä, mutta niihin on aina löydettävissä ratkaisu. Korjausrakentaminen on jatkuvaa suunnittelua jo purkuvaiheessa, kun poistettujen rakenteiden tilalle pitää tehdä uusi, joko samanlainen tai täysin erilainen ratkaisu, riippuen siitä, oliko sama rakennusosa vain sattumalta siinä purettavalla alueella, vai oliko se mahdollisesti jopa aiheuttanut koko ongelman. Varsinkin märkätiloissa nykyään joudutaan välttämättä tekemään uusia ratkaisuja, mutta soveltaen, koska rakenteeseen saattaa jäädä vanha höyrynsulku ja kahta ei saa asentaa päällekkäin.