julkisissa rakennuksissa oleva kosteusvaurio tai epäily ovat nykyään valitettavan yleisiä. Koulut on hyvin usein jo muutaman kymmenen vuoden ikäisiä ja niissä on rakennusvaiheessa käytetty useita riskialttiita ratkaisuja. Myös tilan käyttö ja mahdolliset muutokset remonttien yhteydessä ovat saattaneet muuttaa kosteuden kulkua rakennuksessa. ilmanvaihdon tehostaminen nykyvaatimusten mukaiseksi on myös saattanut aiheuttaa ongelmia.

Poistoilmapuhallukseen liittyvät ongelmat

Poistoilmapuhalluksen ollessa liian tehokas tuloilman puhallukseen tai painovoimaiseen virtaukseen nähden, tilasta tulee alipaineinen. Alipaine saattaa vetää rakennuksen seinistä ja lattiasta huoneilmaan ei-toivottuja aineksia. Myös kosteuden nousu lattian alta saattaa tehostua ja rakenteen kosteuden noustessa saattaa syntyä otolliset olosuhteet homeen kasvulle. Ongelma siis kertaantuu, kun alipaine jatkaa seinään tai lattiaan aiheuttamansa homeen vetämistä huoneilmaan.

Ilmanvaihdon muuttaminen lievästi ylipaineiseksi on nopein tilapäinen ratkaisu sisäilmaongelmista kärsivässä rakennuksessa. Näin suurin osa haitallisista mikrobeista saadaan hetkellisesti säilöttyä rakenteiden sisään. Jos rakenne on riittävän kostea ja se ei pääse tuulettumaan kuivaksi, on vaarana jollakin aikavälillä rakenteen pilaantuminen käyttökelvottomaksi. Näin ollen paineistamista voidaan käyttää vain hetkellisesti, jotta suunnitelma korjauksen toteuttamiseen valmistuu.

Jos rakennus on jatkuvassa käytössä ja sopivia väistötiloja ei löydy, mutta maaperästä nousee lattia- ja seinärakenteisiin haitallisia määriä kosteutta kapillaarisesti, voidaan seiniin melko lyhyessä ajassa rakentaa vedenkeruuputkisto. muutamassa viikossa saavutetaan tilanne, että rakenteessa oleva kosteus ei enää riitä homeen kasvuun. Riittävän alhaisen kosteuden saavuttamisella on kiire, että rakennus voidaan pelastaa.

Ylläpitokuivaus

Tehokkaan kuivatuksen jälkeen ylläpitokuivausta pitää jatkaa käytännössä niin kauan, kuin rakennus on olemassa. Kapillaarinen vedennousu rakennukseen jatkuu, mutta sen poisto tapahtuu myös jatkuvana. Pientaloissa vastaavaa ei ole tiettävästi kokeiltu, mutta teoriassa se olisi yhtä toimiva ratkaisu. Kustannuksiltaan moni muu tapa saattaa kuitenkin pidemmällä aikavälillä olla järkevämpää. Uudisrakentamisen tapaan, korjausrakentajillakin on tänä päivänä käytössään keinot, joilla kapillaarinen vedennousu saadaan katkaistua täysin ja on näin ollen järkevämpi ratkaisu jatkuvaan kuivaamiseen verrattuna.

Negatiivinen muoti-ilmiö

Sisäilmaongelmista on tullut median kiinnostuksen myötä myös negatiivinen muoti-ilmiö. Sellaisetkin rakennukset, joissa ei ole tutkimusten mukaan todettavissa olevaa ongelmaa, saattavat joutua julkisen painostuksen myötä korjauslistalle tai jopa purettaviksi. Taustalla saattaa olla aivan tavallinen ryhmäsuggestio, jossa joku luulee saavansa oireita rakennuksessa ollessaan, jonka jälkeen useat muutkin alkavat saada vastaavantyyppisiä oireita. Tällaista esiintyy myös kohteissa, joissa on jo suoritettu laaja tutkimus ja sen perusteella ehkä korjattukin ilmenneet ongelmat. Rakennuksen tutkimuksin todettu ongelmattomuus ei riitäkään, vaan joidenkin henkilöiden oireilu jatkuu, koska siihen ei ole ehkä ollutkaan fyysistä syytä tai ongelma onkin ehkä aivan toisaalla, mistä sitä lähdettiin etsimään.

Kosteusvaurioiden esiintyvyys

Kosteusvaurioiden esiintymisestä eri ikäisissä rakennuksissa ei ole vielä tarkkaa tutkimustietoa, mutta näyttäisi siltä, että kaikkein vanhimmat rakennukset voivat vielä hyvin, ellei niihin ole vuosien varrella tehty virheellisiä korjauksia. 20-50- vuotiaat rakennukset ovat niitä kaikkein heikoimmassa kunnossa olevia. Taustalla saattaa olla ilmiö, että tuohon aikaan haluttiin tehdä paljon uutta ja erilaista, mihin oli totuttu ja osa näistä innovaatioista ei vain toiminut oikein tai ei toiminut ollenkaan.

Paikallinen rakennustekniikka haluttiin ehkä unohtaa kokonaan tai sen osaaminen hiipui ja haluttiin panostaa parhaat voimavarat elementtirakentamiseen. Myös lämmöneristeiden vaihtuminen tehokkaampiin, mutta samalla kosteusarempiin aiheuttaa ongelmia vielä nykyäänkin.

Toisaalta elementtirakentaminen olisi kaikkein varmin tapa rakentaa laadukkaasti. Olosuhteet tehtaalla ovat hyvät, onhan siellä kuiva sisätila. Mittatarkkuus on huippuluokkaa, kun rakenne valmistetaan muotissa. Rakennustyö etenee nopeasti ja runkovalmius saavutetaan muutamassa viikossa. Mutta relementtien puutteellinen suojaus ennen asennusta ja sen jälkeen voi pilata rakenteen täysin. Myös liitostapojen virheellisyys tai suunnitelmien virheellinen noudattaminen saattavat aiheuttaa suuria ongelmia ikääntyvissä rakennuksissa.